Buhalterinės paslaugos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas:

 • avanso apyskaitų registravimas;
 • pirkimų sąskaitų registravimas;
 • pardavimų sąskaitų registravimas;
 • kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita;
 • darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 • mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;
 • vidinių finansinių ataskaitų ruošimas.

Finansinės atskaitomybės sudarymas:

 • balansas;
 • pelno (nuostolių) ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 • aiškinamasis raštas.

Deklaracijų, pranešimų bei ataskaitų ruošimas ir teikimas:

 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai - Sodrai;
 • Statistikos departamentui.